niedziela, 19 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #349.
Chosen from the week #349.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #349 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #349 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Nurgle squad painted by Magobaku.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln i Wissenlandu oraz udostępniłem raport z rozgrywki Warheim FS.
 • Borejko na swoim blogu Git Games opublikował fragment korespondencji w którym Graeme Davis podaje przykład kampanii, która mogłaby toczyć się w Marienburgu.
 • Z kolei Torin na swoim blogu Paint Crime Site zamieścił relację z sesji Warhammer FRP.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted another piece of information about Nuln and Wissenland and made a report on the Warheim FS game. (PL/ENG)
 • Borejko on his blog Git Games published a piece of correspondence in which Graeme Davis gives an example of a campaign that could take place in Marienburg. (PL)
 • Torin on his blog Paint Crime Site posted a report from the Warhammer FRP session. (PL)
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - Battle Models!

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Stuart na łamach swojego bloga The Lost and Very Damned udostępnił tutorial w którym pokazał jak wykonał fragment brukowanego, modułowego stołu do gry.
 • A Dwalthrim na łamach bloga Kuźnia Dwalthrima radzi jak zacząć przygodę z Mordheim.
 • Z kolei na DansE MacabrE udostępniłem drugi z czterech poradników, w których krok po kroku pokażę wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • Stuart on his blog The Lost and the Very Damned has released a tutorial in which he showed how he made a fragment of a cobbled, modular table game. (ENG)
 • Dwalthrim on the blog of Kuźnia Dwalthrima advises on how to start an adventure with Mordheim. (PL)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the first of four part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Arbal na stronach swojego bloga Coloured Dust rozpakował pudełko z popiersiem Barbarian od Nuts Planet.
 • Natomiast na blogu Goldmunds Welt dostępna jest recenzja produktu Magic Gel and Potion for brushes od Abteilung 502.
 • Zaś na łamach bloga DansE MacabrE zamieściłem recenzję figurki Human Male Illusionist od Otherworld Miniatures.
 • Arbal on the pages of his blog Colored Dust unpacked Barbarian bust from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • On the blog Goldmunds Welt is available product review Gel Magic Potion and brushes from Abteilung 502. (ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted a review of the Human Male Illusionist from Otherworld Miniatures. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports


Podsumowania   ]|[   Summaries

Mini of the Week 11-17-17.

Inne   ]|[   Others

 • Raoul na blogu Chestnut Ink zamieścił wywiad z rzeźbiarzem Allanem Carrasco.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #3 odcinek Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • A Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista tłumaczy czym jest biała śmierć.
 • Raoul on Chestnut Ink blog posted an interview with the sculptor Allan Carrasco. (ENG/FRA)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #3 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • Craven on his blog Węglowy Szownista explains what white death is. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 17 listopada 2017

InBoX: Human Male Illusionist - Otherworld Miniatures.

Prezentowany poniżej model jest jedną z nagród ufundowanych przez sklep Battle Models, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS.

Zapraszam zatem do lektury recenzji figurki DAH11 – Human Male Illusionist wyprodukowanej przez Otherworld Miniatures.

Model Human Male Illusionist został zapakowany firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w dwóch częściach metalowy model oraz okrągła podstawka 25 mm, a także ulotka z informacjami od producenta.

Figurka została odlana z metalu, a nadlewki i linie podziału formy choć widoczne, to nie powinny być trudne do usunięcia.

Autorem figurki jest Kev Adams, a sam model przedstawia jednego z Magów, których bez trudu można spotkać w różnych światach fantasy.

W czasie rozgrywek w Warheim FS model Human Male Illusionist z powodzeniem może pełnić rolę Magusa czy jednego z Czarowników.

Figurkę, podobnie jak inne modele nie tylko  od Otherworld Miniatures możecie nabyć w sklepie Battle Models.
The miniatures presented below is one of the prizes funded by the shop Battle Models, which could be won in the tournament Warheim FS - Mitterherbst.

I invite you therefore to read reviews miniatures DAH11 – Human Male Illusionist produced by company Otherworld Miniatures.


Model Human Male Illusionist is packed in a transparent blister, inside of which was cast in two parts of the metal model and a round base 25 mm, and a leaflet with information from producer.


Miniatures 
Human Male Illusionist was cast in metal, trapping and mold parting line though visible, should not be difficult to remove.

Miniature Human Male Illusionist was sculpted by 
Kev Adams and the model itself represents one of the Wizards, which easily can be found in different worlds of fantasy.


During the game in Warheim FS miniatures Human Male Illusionist can successfully act as a Magus or one of the Wizards.


Miniatures, like the other models not only from the Otherworld Miniatures you can buy in the store Battle Models.
Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 16 listopada 2017

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.
Sponsorzy - Battle Models!|Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - Battle Models!

Sklep Battle Models to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

W ofercie Battle Models znajdziecie świetne figurki i bitsy zarówno w klimacie fantasy jak i sci-fi.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej.


A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od Battle Models pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na DansE MacabrE.
Battle Models is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, which will take place on March 24, 2018 in Katowice, in the Inny Wymiar.

The offer Battle Models you will find figurines that can be used both during the fantasy and sci-fi games.

More details can be found on the website.

A more detailed presentation of awards from Battle Models appear for some time as part of friday's reviews of the DansE MacabrE.


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...